Tiedote sisäilmasta 28.11.2019

Karjaan yhteiskoulun olosuhdekyselyn alustavat tulokset ovat valmistuneet. Kyselyssä kysyttiin siitä, millaisena olosuhteet koulussa koettiin 28.10-10.11.2019 välisenä aikana. Kyselyyn sisältyi myös kysymyksiä koetuista haitoista, kuten väsymyksestä, nenän tukkoisuudesta ja muista oireista. Vastaukset ovat tilakohtaiset ja ne antavat siksi tarkkaa tietoa luokkien koetuista olosuhteista. Tallennuskertoja kertyi oppilaiden ja henkilökunnan toimesta yhteensä yli 1100, joten vastausten perusteella saadaan hyvä kuva koulusta käyttäjien silmin. Siitä kiitos vastaajille.

Alustavassa tarkastelussa tuloksissa ei ilmennyt mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Kukin hallintokunta tarkastelee nyt tuloksia omalta osaltaan, ennen kuin päätetään mahdollisista jatkotoimista. Tuloksista ja niiden perusteella tehdyistä johtopäätöksistä pidetään tiedotustilaisuus vanhemmille 6.2.2020. Silloin käytössä on myös Hakarinteen koulun olosuhdekyselyn tulokset vertailukohtana toiseen paikalliseen kouluun.

Ystävällisin terveisin sisäilmatyöryhmä