Opiskelu lukiossa

Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Ylioppilaskoe perustuu aineen pakollisiin ja syventäviin kursseihin. Lukuvuosi sisältää viisi jaksoa, joista jokaisessa on opiskeltava vähintään neljä kurssia.

Opintoja voi täydentää ja monipuolistaa suorittamalla kursseja myös muissa oppilaitoksissa tai verkossa. Kursseja voi valita molemmista Raaseporin ruotsinkielisistä lukioista. Myös tanssiopisto Hurjan Piruetin ja Raaseporin musiikkiopiston kursseja voi liittää osaksi lukion oppimäärää. Lärkkulla tarjoaa kursseja harvinaisemmissa kielissä. ISOverstas on verkko-oppimisyhteisö, jossa voi opiskella puuttuvia lukiokursseja tai esimerkiksi japania ja espanjaa. Opo Eira Merenmieheltä saa lisätietoja. 

KOKEET

Jokaisen jakson kuusi viimeistä työpäivää muodostavat koeviikon. Kokeet järjestetään normaalisti klo 9-12 ja 13-16. Kokeessa täytyy olla vähintään yksi tunti. Jos myöhästyt koetilaisuudesta, ilmoittaudu ensin rehtorille.

Kokeiden ja kurssien arviointi tulee näkyviin Wilmaan sitä mukaa kuin opettajat saavat arvioinnin valmiiksi. Koko jaksoarvioinnin saat nähtäväksesi noin kymmenen päivän kuluttua koeviikosta.

Voit korottaa kurssiarvosanaa yhden kerran uusintakokeessa. Kokeet järjestetään noin viikon kuluttua jakson arvionnista. Viidennen jakson uusintakoe on seuraavan lukuvuoden alussa. Koe on suoritettava vuoden kuluessa kurssin päättymisestä.

Kokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa, jossa näkyy ilmoittautumisaika. Ilmoittautumisajan umpeuduttua et voi peruuttaa osallistumistasi.

OPINTOJEN OHJAUS
Opinto-ohjaaja (opo) on tärkein tukihenkilösi opinto-ohjelman ja jatko-opintojen suunnittelussa. Hän antaa tietoja ja opastusta sopimuksen mukaan henkilökohtaisesti ja pienryhmissä sekä oppitunneilla.

Ryhmänohjaaja seuraa ja tukee opiskeluasi. Tarvittaessa voit kääntyä myös rehtorin puoleen.

OPPIKIRJAT

Kurssi alkaessa sinulla on ehdottomasti oltava kurssin aikana tarvittava oppikirja ja mahdollisesti harjoituskirja.

TIEDOTUS

Huolehdi siitä, että käytössäsi oleva puhelinnumero on kanslistin tiedossa, jotta saat tärkeät tekstiviestit puhelimeesi!