Opiskelu lukiossa

KURSSIT

 

Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakollisiin, syventäviin ja soveltaviin kursseihin. Päättötodistuksen saadaksesi sinun on suoritettava vähintään 75 kurssia.

Pakollisia kursseja opiskellaan 46–51 matematiikan ja ruotsin kielen opintojen laajuuden mukaan.

Syventävät kurssit ovat tavallisesti pakollisiin kursseihin liittyviä jatkokursseja, ja niitä on valittava vähintään kymmenen. Ylioppilaskoe perustuu aineen pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Soveltavat kurssit ovat eheyttäviä kursseja, menetelmäkursseja, muun koulutuksen järjestäjän tarjoamia ammatillisia opintoja tai lukion tehtävään soveltuvia muita opintoja.

Jos aiot suorittaa lukion kolmessa vuodessa, sinun pitää valita 30–32 kurssia ensimmäisenä ja toisena lukuvuotena. Se merkitsee noin kuutta kurssia lukuvuoden jokaisessa noin seitsemän viikon pituisessa jaksossa. Kussakin viidessä jaksossa on opiskeltava vähintään neljä kurssia.

Syventävä ja soveltava kurssi toteutetaan, kun tarpeeksi moni opiskelija valitsee sen ohjelmaansa. Kursseja perustetaan suuruusjärjestyksessä niin, että etusija on ylioppilaskirjoituksiin valmistavilla syventävillä kursseilla. Jos valintoja on liian vähän, kurssia ei järjestetä. Tällöin voit harkita itsenäistä suorittamista tai verkkokursseja.

KOEVIIKKO

Jokaisen jakson viisi viimeistä työpäivää muodostavat koeviikon. Erityistapauksissa kokeita voi olla koepäiviä edeltävinä päivinä ilta- tai aamupäivisin. Näinä päivinä et saa olla poissa oppitunneilta.

Kokeet järjestetään normaalisti klo 9-12 ja 13-16. Kokeessa täytyy olla vähintään yksi tunti. Jos myöhästyt koetilaisuudesta, ilmoittaudu ensin rehtorille.

Kokeiden ja kurssien arviointi tulee näkyviin Wilmaan sitä mukaa kuin opettajat saavat arvioinnin valmiiksi. Koko jaksoarvioinnin saat nähtäväksesi noin kymmenen päivän kuluttua koeviikosta.

UUSINTAKUULUSTELUT

Voit korottaa kurssiarvosanaa yhden kerran uusintakokeessa. Kokeet järjestetään noin viikon kuluttua jakson arvionnista. Viidennen jakson uusintakoe on seuraavan lukuvuoden alussa.Koe on suoritettava vuoden kuluessa kurssin päättymisestä.

Kokeeseen ilmoittaudutaan Wilmassa, tiistain kokeisiin viimeistään edellisenä perjantaina klo 15 mennessä. Ilmoittautumisajan umpeuduttua et voi peruuttaa osallistumistasi.

Uusintakoe järjestetään yleensä klo 8 – 11. Jos osallistut uusintakokeeseen, et saa aamupäivällä olla poissa koulusta. Muut opiskelevat normaalin lukujärjestyksen mukaan.

OPINTOJEN OHJAUS
Opinto-ohjaaja (opo) on tärkein tukihenkilösi opinto-ohjelman ja jatko-opintojen suunnittelussa. Hän antaa tietoja ja opastusta sopimuksen mukaan henkilökohtaisesti ja pienryhmissä sekä oppitunneilla.

Ryhmänohjaaja on oman ryhmäsi ja rehtorin sekä opettajakunnan välinen yhdyshenkilö, joka huolehtii tiedottamisesta ja seuraa ja tukee opiskeluasi. Tarvittaessa voit kääntyä myös rehtorin puoleen.

OPPIKIRJAT

Kurssi alkaessa sinulla on ehdottomasti oltava kurssin aikana tarvittava oppikirja ja mahdollisesti harjoituskirja.

TIETOTEKNIIKKA
Lukiossa on  langaton verkko ja valmiudet sähköisten kokeiden järjestämiseen.

Langatonta ja oppilasverkkoa varten tarvitset käyttäjätunnuksen ja salasanan. Ne on jaettu useimmille jo peruskoulussa. Jos Sinulta puuttuu käyttäjätunnus tai olet unohtanut salasanasi, pyydä uusi käyttäjätunnus tai salasana it-tukihenkilö Micaela Morerolta. Pidä huoli salasanastasi. Oman käyttäjätunnuksen jakaminen toisten käyttöön on kielletty. Wilman salasanan saat kansliasta.
TIEDOTUS

Seuraa säännöllisesti tiedotuksia ja viestejä Wilmassa, jossa on myös lisää tietoa ja ohjeita, mm. lukuvuositiedote.

Huolehdi siitä, että käytössäsi oleva puhelinnumero on kanslistin tiedossa, jotta saat tärkeät tekstiviestit puhelimeesi!