Hae Karjaan lukioon!

Karjaan lukio on jatko-opintoihin valmentava hyvä yleislukio. Opiskelijoita on noin 140. Kursseilla ryhmät ovat sopivan pieniä ja tukiopetusta on tarjolla sitä tarvitseville. Joka lukuvuosi järjestetään projekteja sekä kotimaassa että ulkomailla. Opiskelijakunta on aktiivista: Opiskelijakunnan hallitus toimii viihtyisyyden lisäämiseksi ja järjestää tempauksia. Tutoropiskelijat puolestaan auttavat ja tukevat ensimmäisen vuoden opiskelijoita.

Karjaan lukio tarjoaa kieliopintoina englantia, ruotsia, saksaa, ranskaa ja espanjaa. Verkkokursseina voit opiskella esimerkiksi venäjän tai japanin alkeita. Musiikista ja kuvataiteesta tarjotaan valtakunnallisten kurssien lisäksi soveltavia kursseja.

Lukiossa opiskeltavien kurssien lisäksi myös harrastuksista tai muusta aktiivisuudesta voi kerryttää lukio-opintoja:

Karjaan lukion keskiarvoraja on 7,0. Valintakortin kevään 2021 yhdeksäsluokkalaiselle löydät alasivulta Lomakkeet ja linkit. 

Abit lähtivät tyylillä penkkaripäivänään 10.2.2022.