Lukuvuosi

Koulun postiosoite:
Karjaan lukio
Tammisaarentie 62 A
10320 Karjaa

Koulun kotisivut:
karjaanlukio.com

Rehtori:
Asta Holmström
puh. 019 289 3571, 044 744 6681
asta.holmstrom@raasepori.fi

Kanslisti:
Svetlana Sissonen
puh. 019 289 3582, 044 744 6674
fax 019 289 3590
svetlana.sissonen@raasepori.fi

Opinto-ohjaaja:
Eira Merenmies
puh. 019 289 3572, 044 744 6684
eira.merenmies@raasepori.fi

Terveydenhoitaja:
Minna Uusitalo
puh. 040 711 4851
minna.uusitalo@raasepori.fi

Kuraattori:
Maija Veskoniemi
puh. 019 289 2164
maija.veskoniemi@raasepori.fi

Koulupsykologi:
Outi Johansson
puh. 019 289 3144
outi.johansson@raasepori.fi

Opettajakunta:
Tiedot opettajista ovat Wilman osiossa Opettajat.
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@raasepori.fi.

Uusintakokeet järjestetään klo 8.00 –11.00 Hilding Ekelund -salissa:

Ensimmäinen uusintakoe elokuussa on edellisen lukuvuoden viidennen jakson uusintakoetilaisuus. Tässä uusintakokeessa saa uusia vain hylättyjä arvosanoja tai tehdä kokeen ensimmäistä kertaa (jos olet ollut koeviikon koepäivänä poissa), ei korottaa hyväksyttyjä. Muissa uusintatilaisuuksissa saa uusia kaikkia kokeita, joiden arvioinnista on korkeintaan vuosi. Yli vuoden vanhoja arviointeja ei uusita.
Tiedot ilmoittautumisesta uusintakokeisiin tulevat Wilmaan noin viikko ennen kokeita.

Yleisiä tietoja lukuvuotta varten:
• Wilman tiedotteissa ja osiossa Vuosisuunnittelu on kirjattuna lukuvuoden tärkeitä päivämääriä ja tapahtumia.
• Oppikirjalista on lukion kotisivuilla 
karjaanlukio.com 

Opintososiaaliset edut
Jos koulumatkasi on yli 10 km yhteen suuntaan, voit saada matkakorvausta Kelalta. 

Opintotukea voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle oppilaitokseen hyväksytylle, päätoimisesti opiskelevalle ja taloudellisen tuen tarpeessa olevalle opiskelijalle. Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan takauksesta. Hakulomakkeita saat kansliasta ja Kelan www.kela.fi verkkosivuilta.

Opintojen ohjaus 
Opinto-ohjaaja (OPO) on tärkein tukihenkilösi opinto-ohjelman ja jatko-opintojen suunnittelussa. Hän antaa tietoja ja opastusta sopimuksen mukaan sekä henkilökohtaisesti että pienryhmissä ja oppitunneilla.

Ryhmänohjaaja (RO) on oman ryhmäsi ja rehtorin sekä opettajakunnan välinen yhdyshenkilö, joka huolehtii tiedottamisesta ja seuraa ja tukee opiskeluasi. Tarvittaessa voit kääntyä myös rehtorin puoleen.

Poissaolot ja myöhästely
Lukiolain 25 §:n mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä myönnetty vapautusta. 

Ryhmänohjaajalta voi saada hyväksyttävästä syystä poissaololuvan enintään kolmeksi päiväksi. Pidemmäksi ajaksi lupa anotaan kirjallisesti (lomake Wilmassa ja koulun kotisivuilla) rehtorilta hyvissä ajoin.

Yhtä kurssia kohti voi olla yleensä korkeintaan kolmen oppitunnin (oppitunti 75 min.) selvitetyt poissaolot. Jos poissaoloja on enemmän, voidaan kurssisuoritus jättää arvioimatta ja kurssi on käytävä uudelleen.

Tule ajoissa oppitunneille. Myöhästely häiritsee muiden opiskelua ja on epäkohteliasta.

Terveydenhoito ja sairastuminen
Opiskelija voi poistua kotiin terveydenhoitajan luvalla sairastuttuaan kesken koulupäivän. Jos terveydenhoitaja ei ole paikalla, lupa pyydetään seuraavan tunnin opettajalta. Kotona sairastuttaessa asiasta ilmoitetaan heti ryhmänohjaajalle tai rehtorille.

Pidemmän sairauden tai useiden sairastumisten kohdatessa neuvotellaan opettajien ja ryhmänohjaajan kanssa järjestelyistä. Sairausajan osuuden kurssista voi mahdollisesti selvittää korvaavilla suorituksilla tai lisätehtävillä.

Kirjat ja koulutarvikkeet
Kurssin alkaessa on opiskelijalla ehdottomasti oltava tarvittava oppikirja paperisena tai sähköisenä ja muut tarvittavat opiskeluvälineet.

Siisteys ja viihtyisyys
Siivoojien ja muun henkilökunnan aikataulu on tehostetun kireä, joten heidän työmääräänsä ei pidä lisätä roskaamalla. Koulun pihapiiri on myös pidettävä siistinä.

Liikuntasalin aula on lukiolaisten taukotila, jonka viihtyisyys on jokaisen lukiolaisen vastuulla. Kaikissa tiloissa on toimittava yhteisvastuun mukaisesti.
Ruokailuun mennään lukiolaisten vuorolla. Ruokalassa on muistettava nostaa tuolit ylös, ja ruokailuvälineet jätetään niille osoitetuille paikoille. Takit ja laukut jätetään naulakkoon ennen ruokalaan menoa.

Tupakointi
Tupakointi on lain mukaan kiellettyä koulun alueella ja koulun välittömässä läheisyydessä. Lukion kadunpuoleisen oven läheisyydessäkään ei saa tupakoida. Jos et voi olla tupakoimatta, huolehdi siitä, ettet roskaa. Tupakoitsijoiden määrä on viime vuosina vähentynyt kiitettävästi.

Autot, polkupyörät ja muut kulkuvälineet
Kulkuvälineiden pysäköinti on sijoitettu pihan urheilukentän reunalle. A-talon pihan asfaltoidun osan ja urheilukentän välinen alue ei turvallisyyssyistä sovi pysäköintiin, sillä pelastusajoneuvoille on oltava riittävästi tilaa hälytystilanteen varalta.

Korvausvelvollisuus
Jos rikot koulun kiinteää tai irtainta omaisuutta, olet velvollinen korvaamaan vahingon. Vahingon tapahduttua ilmoita siitä rehtorille tai opettajalle.

Lukujärjestys
Lukujärjestykseen saattaa tulla muutoksia lukuvuoden aikana, joten seuraa Wilman tiedotuksia ja lukion ilmoitustaulua erityisesti jakson vaihtuessa. Lisää valintojasi tarvittaessa ja valitse rohkeasti hyppytuntien kohdille kursseja omasta koulusta tai muista Raaseporin lukioista. Kaikki kurssimuutokset tehdään opinto-ohjaajan kautta. Hae aina tarvitessasi apua ja kysy neuvoja ryhmänohjaajaltasi, opinto-ohjaajalta tai rehtorilta. Jos et pysty täyttämään aukkopaikkoja, käytä aika itsenäiseen opiskeluun.

Joitakin kursseja voi suorittaa lukujärjestyksen ulkopuolisena aikana. Näistä sovitaan opettajan kanssa erikseen.

Opinto-ohjelman muuttaminen
Opintosuunnitelmaasi voit muuttaa hyvissä ajoin ennen jakson vaihtumista, mutta muutoksesta on aina neuvoteltava opinto-ohjaajan tai rehtorin kanssa. Muutoksiin on saatava myös huoltajan suostumus. Muutoskaavake on Wilmassa osiossa 
Lomakkeet, ja sen saa myös opinto-ohjaajalta.

Verkko-opiskelu ja itsenäiset suoritukset
Jokaisen lukiolaisen on hyvä suorittaa opintojensa aikana muutama kurssi itsenäisesti. Näistä kursseista sovitaan aineenopettajan kanssa. Hylättyä kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Joitakin kursseja voi suorittaa ainoastaan itsenäisesti.

Lukion kursseja voi suorittaa myös verkko-opiskeluna Isoverstaassa. Verkko-opinnoista sovitaan opinto-ohjaajan kanssa. Koulu maksaa ne Isoverstaan kurssit, joita se ei voi tarjota luokkaopetuksena. Itse joudut maksamaan sellaisen verkkokurssin, jonka suorittaminen johtuu omasta laiminlyönnistäsi.

Tehtävien ja tutkielmien palauttaminen
Puuttuvat tutkielmat, tehtävät ja vastaavat muut suoritukset täytyy suorittaa kurssia seuraavan jakson aikana. Opettaja voi kurssin alkaessa tai tehtäviä antaessaan ilmoittaa palautusajan toisin, jolloin noudatetaan tätä annettua aikaa.

Poissaoloja korvaavat tehtävät täytyy aina palauttaa kokeen alkuun mennessä. Jos olet vain läsnä kurssilla etkä opiskele tai sinulla ei ole tarvittavia välineitä, kurssi keskeytyy eikä sinulla ole oikeutta osallistua kokeeseen.

Koeviikko
Jakson viisi viimeistä työpäivää muodostavat koeviikon. Kokeet järjestetään klo 9-12 ja 13-16. Kokeessa täytyy olla vähintään yksi tunti. Jos myöhästyt koetilaisuudesta, ilmoittaudu ensin rehtorille.

Kokeiden ja kurssien arvioinnit merkitään Wilmaan niiden valmistuttua noin 10 päivän aikana koeviikosta. Ensimmäisen vuoden opiskelijoille tulostetaan jaksoarviointi, johon pyydetään huoltajan nimikirjoitus.

Uusintakokeet
Voit uusia hylätyn kurssikokeen yhden kerran lukuvuoden aikana. Viidennen jakson uusintakoe on seuraavan lukuvuoden alussa. Hyväksyttyäkin kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa kerran 1.-4. jaksojen uusintakoepäivinä vuoden kuluessa suorituksesta. Suorituksista parempi jää voimaan.

Jos jätät tulematta kokeeseen ilmoittamatta siitä ajoissa, menetät korottamismahdollisuutesi.

Uusintakuulustelut järjestetään noin viikon kuluttua jaksoarvioinnin valmistuttua. Ne pidetään Hilding Ekelund -salissa klo 8.00 – 11.00. Vähimmäisaika kokeessa on yksi tunti.

Ne opiskelijat, jotka eivät osallistu uusintakuulusteluun, opiskelevat normaalin lukujärjestyksen mukaan.

 

Tiedotus
Seuraa säännöllisesti tiedotuksia ja viestejä Wilmassa, koulun ilmoitustaululla sekä koulun verkkosivuja osoitteessa 
karjaanlukio.com. Saat myös ajankohtaisia tietoja tekstiviesteinä, joten huolehdi, että käytössäsi oleva puhelinnumero on rehtorin ja kanslistin tiedossa. Puhelinnumerosi muuttuessa ilmoita uusi numero kansliaan. Kirjaa myös Wilmaan uudet osoite- ja puhelintietosi niiden muuttuessa.

Miten menestyn lukiossa
Halu opiskella ja ottaa selvää asioista on tärkeintä. Ilman sitä lukion käyminen on ajanhukkaa.

  • Läsnäolo ja aktiivinen tuntityöskentely ovat kaiken A ja O. Minimoi poissaolot. Oppitunneilla opiskelu antaa pohjan, josta on hyvä rakentaa tietoa edelleen.
  • Seuraa opetusta, etsi tietoa, tee muistiinpanoja, alleviivaa, kysy, väitä vastaan, osallistu ja keskustele.
  • Laadi aikataulu opinnoillesi ja myös koulun ulkopuoliselle ajallesi. Suunnittele, mitä kursseja voit suorittaa itsenäisesti.
  • Valinnaisuus edellyttää aina myös vastuuta. Opiskelet itseäsi, et vanhempiasi tai opettajia varten.
  • Sinä itse päätät lukio-opintojesi kestosta, sisällöstä ja tasosta. Pysy tehtävien ja tutkielmien palautusaikataulussa. Älä jätä kurssisuorituksia kesken, sillä viimeisenä vuotena voit joutua vaikeuksiin kokonaiskurssimäärän (75) täyttämisessä.
  • Vapaatunnit on hyvä käyttää opiskeluun. Täytä lukujärjestyksesi mahdollisimman tehokkaasti erilaisilla kursseilla
  • Apua on aina saatavilla. Käänny opettajien, ryhmänohjaajien, opinto-ohjaajan tai rehtorin puoleen ongelmissasi. Pyydä tukiopetusta tarvittaessa.
  • Käänny kuraattorin ja koulupsykologin puoleen, kun sinulla on huolia ja kaipaat aikuista keskustelukumppania.
  • Myönteinen asenne opiskeluun, tovereihin, opettajiin, henkilökuntaan ja kouluympäristöön lisää sinun ja muiden viihtyvyyttä. Kaikkien kanssa ei tarvitse olla sydänystävä, mutta erilaisuuden sietäminen ja kunnioittaminen helpottaa itse kunkin oloa. Erilaisuus merkitsee aina myös rikkautta.

Työrauha ja yhteishenki ovat lukiossamme hyvät. Niiden säilyminen ja parantaminen on tärkeää sekä opiskelijoille että opettajille, sillä ne vaikuttavat sekä oppimisen tuloksiin että viihtyvyyteen.