Säännöt ja käytännöt

Karjaan lukiossa noudatetaan järjestyssääntöjä. Lisäksi lukiolle on tehty yhdessä opiskelijakunnan kanssa viihtyvyyssäännöt. Liikuntasalin aula on lukiolaisten taulukotila. Hyppytunneilla myös tyhjiin luokkahuoneisiin saa mennä opiskelemaan. Tupakointi on lain mukaan kiellettyä koulun alueella ja koulun välittömässä läheisyydessä, joten lukion kadunpuoleisen oven läheisyydessäkään ei saa tupakoida.

Lukiolla on käytössään toimintatavat opiskelijoiden suojaaminen kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä sekä päihdetyön toimintaohjelma. Päivitetty yhdenvertaisuussuunnitelma julkaistaan keväällä 2020.

Tiedotus

Pääasiallinen tiedotuskanava on Wilma, myös ilmoitustauluja käytetään. Jos opiskelijan osoitetiedot tai puhelinnumero vaihtuu, se on muutettava myös Wilmaan. Opiskelijat saavat ajankohtaisia tiedotuksia esimerkiksi lyhyellä varoitusajalla peruuntuneesta oppitunnista tekstiviesteinä, joten opiskelijan puhelinnumeron muuttuessa se on kerrottava myös koulusihteeri Svetlana Sissoselle Wilma-viestillä.

Poissaolot

Lukiolain 30 § mukaan opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole siitä myönnetty vapautusta. Yhtä kurssia kohti voi yleensä olla poissa kolme oppituntia. Jos poissaoloja on enemmän, voi kurssi keskeytyä ja kurssisuoritus jäädä arvioimatta. Pidemmän sairauden tai useiden sairastumisten kohdatessa neuvotellaan opettajien ja ryhmänohjaajan tai rehtorin kanssa järjestelyistä.

Ryhmänohjaajalta voi saada hyväksyttävästä syystä poissaololuvan enintään kolmeksi päiväksi esimerkiksi matkan vuoksi. Pidemmäksi ajaksi lupa anotaan rehtorilta. Lomakkeen saa kanslian edestä olevasta hyllyköstä tai sen voi tulostaa opiskelijan Wilmasta kohdasta Tulosteet.

Täysi-ikäisille lukiolaisille: Jos sairastut ja tarvitset terveydenhoitajan todistuksen poissaolostasi, ole yhteydessä kouluterveydenhoitaja Minna Mölleriin puhelimitse. Terveydenhoitaja ilmoittaa asiasta eteenpäin ryhmänohjaajallesi. Kouluun palattuasi voit hakea terveydenhoitajalta todistuksen sairaudestasi. Tapauksissa, joissa terveydenhoitaja ei ole ollut poissaolosta tietoinen, oikeutta todistukseen ei ole.

Tehtävien palauttaminen ja kokeet

Kurssin opettaja ilmoittaa määräajat tutkielmille, tehtäville tai muille kurssisuorituksille. Jos muuta ei ilmoiteta, tehtävät yms. on palautettava kurssia seuraavan jakson aikana.

Jokaisen jakson kuusi viimeistä työpäivää muodostavat koeviikon. Kokeet järjestetään klo 9-12 ja 13-16. Kokeessa on oltava vähintään yksi tunti. Jos myöhästyt, ilmoittaudu ensin rehtorille. Voit korottaa kurssiarvosanaa yhden kerran uusintakokeessa. Uusintakoetilaisuuksia on viisi lukuvuodessa. Niihin ilmoittaudutaan Wilmassa. jossa näkyy ilmoittautumisaika. Ilmoittautumisajan umpeuduttua osallistumista ei voi enää perua. Koe on suoritettava vuoden kuluttua kurssin päättymisestä.

Verkko-opiskelu ja itsenäiset suoritukset

Verkko-opinnoista sovitaan opon kanssa. Karjaan lukio kustantaa niitä kursseja, joita se ei tarjoa omana opetuksenaan. Muut kurssit opiskelija kustantaa itse. Joitakin kursseja voi suorittaa ainoastaan itsenäisesti. Muiden kurssien osalta itsenäisestä suorittamisesta sovitaan kurssin opettajan kanssa. Hylättyä tai keskeytynyttä kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Itsenäisestä kurssisuorituksesta ei voi ottaa arvosanaa 4.