Yhteistyökumppaneita

Opintoja voi täydentää ja monipuolistaa suorittamalla kursseja myös muissa oppilaitoksissa ja verkkoa hyödyntamällä. Tarkempia ohjeita saa opolta. Kursseja voi valita molemmista Raaseporin ruotsinkielisistä lukioista..

Hurjan Piruetin ja Raaseporin musiikkiopiston kursseja voi liittää osaksi lukion oppimäärää.

Lärkkulla tarjoaa kursseja harvinaisemmissa kielissä.

ISOverstas ja LUKU-verkosto ovat verkko-oppimisyhteisöjä, jotka kehittyvät jatkuvasti. Tavallisinta on ollut suorittaa joitain puuttuvia kursseja tietoverkon kautta.