Aihearkisto: Yleinen

Lukio etäopiskelussa 17.3.2020 alkaen

Karjaan lukio antaa opiskelijoilleen etäopetusta tiistaista 17.3.2020 alkaen. Opiskelijoita ja huoltajia on tiedotettu. Tiedotuskanavana on Wilma. Lisäksi kurssien opettajat voivat tiedottaa Classroomin, sähköpostin tai muun ilmoittamansa välineen kautta.

Tiedote sisäilmasta 28.11.2019

Karjaan yhteiskoulun olosuhdekyselyn alustavat tulokset ovat valmistuneet. Kyselyssä kysyttiin siitä, millaisena olosuhteet koulussa koettiin 28.10-10.11.2019 välisenä aikana. Kyselyyn sisältyi myös kysymyksiä koetuista haitoista, kuten väsymyksestä, nenän tukkoisuudesta ja muista oireista. Vastaukset ovat tilakohtaiset ja ne antavat siksi tarkkaa tietoa luokkien koetuista olosuhteista. Tallennuskertoja kertyi oppilaiden ja henkilökunnan toimesta yhteensä yli 1100, joten vastausten perusteella saadaan hyvä kuva koulusta käyttäjien silmin. Siitä kiitos vastaajille.

Alustavassa tarkastelussa tuloksissa ei ilmennyt mitään tavanomaisesta poikkeavaa. Kukin hallintokunta tarkastelee nyt tuloksia omalta osaltaan, ennen kuin päätetään mahdollisista jatkotoimista. Tuloksista ja niiden perusteella tehdyistä johtopäätöksistä pidetään tiedotustilaisuus vanhemmille 6.2.2020. Silloin käytössä on myös Hakarinteen koulun olosuhdekyselyn tulokset vertailukohtana toiseen paikalliseen kouluun.

Ystävällisin terveisin sisäilmatyöryhmä

Sisäilmatiedote 16.8.2018

Kesällä 2018 tehdyt toimenpiteet

A-talo

A-talossa on tehty ON-line mittaus kesä-elokuussa. Mittauksessa selviävät lämpötilat, kosteudet, painesuhteet, VOC-pitoisuudet ja hiilidioksidiarvot. Mittausta jatketaan vielä syksyn mittaan. Sääolosuhteet vaikuttavat mittaustulokseen, joten on hyvä, että aineistoa on vaihtelevista olosuhteista. Mittaustulokset tähän mennessä ovat osoittaneet, että ilmanvaihto toimii.  Rakennus ja rakennustekniikka ovat hyvässä kunnossa. Tutkimus ei anna aihetta lisätoimenpiteille.

B-talo
Käytävän ikkunat toisessa kerroksessa on vaihdettu. Musiikkiluokan lattia on purettu ja uusittu, seinäpinnat maalattu ja akustiikkalevyt uusittu. Ilmanvaihtoa on lisätty ja se on varustettu lämmön talteenotolla. Valaisimet on myös uusittu. Kotitalous- ja tekstiililuokat on tiivistetty ulkovaippaa vasten ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa Ardex -ohjeiden mukaisesti. Työ valmistui heinäkuun lopussa.  Korjausmenetelmän toimivuus tarkastettiin kaasumerkkiainekokeella.  Rakennuksen rakentamisajankohtaan nähden korjausmenetelmä toimii. Tiloissa on suoritettu tehostettu siivous. Myös yläpinnat on puhdistettu.  Ilmanvaihto käy täysillä vuorokauden ympäri. Koska korjaustoimenpiteet valmistuivat juuri ennen koulun alkua, saattaa ilmassa vielä olla korjaustöistä peräisin olevia hiukkasia.

Yleistä
Ikkunat voidaan vapaasti avata, mikäli tuntuu siltä, että happi loppuu tilassa.  Olisi suotavaa, että oppilaat viettäisivät välitunnit mahdollisimman paljon ulkona. Voimakkaiden hajusteiden käyttöä tulisi myös välttää. Korjaustoimenpiteiden vaikutusta seurataan kaiken aikaa.  Seuraava tiedote annetaan viikolla 42.

Lisätietoja antavat:

Rakennusterveysasiantuntija Kari Yli-Muilu, puh: 040 195 5644, sähköposti: kari.yli-muilu@baumedi.fi

Terveystarkastaja Johanna Holmberg, puh: 040 700 3275, sähköposti: johanna.holmberg@symi.fi

Rehtorit