Lukiolaiset

Opiskelijakunta

Lukion opiskelijat kuuluvat koulunsa opiskelijakuntaan. He valitsevat keskuudestaan hallituksen syksyisin. Hallitus kehittää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja toimii kanavana opiskelijoiden ja koulun johdon välillä. Hallituksen edustajat osallistuvat opettajainkokouksiin, suunnittelevat yhdessä opettajien kanssa ryhmäytyspäivää, teemapäivää ja muita koulun yhteisiä tilaisuuksia ja järjestävät omia tempauksiaan.

Lukion opiskelijakunnan hallitus lukuvuonna 2022-2023 (suluissa vuosiluokka)

Oskari Koskimies (21b), puheenjohtaja

Wai Maung (21b), varapuheenjohtaja

Oskar Laiho (22), sihteeri

Muut hallituksen jäsenet:

Milena Drozdowska (21b)

Emil Ekholm (21b)

Rakel Fredriksson (21b)

Ada Haataja (21b)

Martti Koivu (22)

Liisa Korhonen (22, hallituksen varajäsen)

Elina Martikainen (22)

James McMaster (22)

Anniina Orasmaa (21a)

Otto Nordberg (22)

Saku Nieminen (22)

Opiskelijakuntaa edustavat opettajainkokouksissa ja yhteisöllisessä opiskelijahuoltoryhmässä (ohr) Milena Drozdowska ja Martti Koivu.

Seuraa opiskelijakuntaa Instagramissa: @karjaanlukion_opkh !

Tutorit

Tutoropiskelijat auttavat lukion ykkösvuoden opiskelijoita opinnoissa ja neuvovat heitä käytännön asioissa. Tutorit ovat myös muuten mukana auttamassa opiskelijoita mm. opotunneilla. Lisäksi he esittelevät Karjaan lukiota vanhempainilloissa. Uudet tutorit valitaan keväisin.

Lukuvuonna 2022-2023 tutoreina ovat Ninja Alanen, Wai Maung, Peppi Mäkinen, Sofia Ringvall, Silmu Veteläinen ja Vilho Wuorenrinne. Syksyllä 2022 tutoreina toimivat myös Oona Mäkinen ja Henna Lahti. Kuvassa Ninja, Peppi, Sofia, Vilho ja Wai. Tutoreilta voi kysyä neuvoa koulupäivän aikana ja Wilmassa sekä Instagramissa @karjaanlukion_tutor .

Karjaan lukion opiskelijoita on mukana myös Raaseporin nuorisovaltuustossa. Nuorisovaltuusto vaikuttaa Raaseporissa nuorille tärkeisiin asioihin ja nuorisovaltuutettuja osallistuu muun muassa lautakuntatyöskentelyyn.