Lukiolaiset

Opiskelijakunta

Lukion opiskelijat kuuluvat koulunsa opiskelijakuntaan. He valitsevat keskuudestaan hallituksen syksyisin. Hallitus kehittää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja toimii kanavana opiskelijoiden ja koulun johdon välillä. Hallituksen edustajat osallistuvat opettajainkokouksiin, suunnittelevat yhdessä opettajien kanssa ryhmäytyspäivää, teemapäivää ja muita koulun yhteisiä tilaisuuksia ja järjestävät omia tempauksiaan.

Lukion opiskelijakunnan hallitus 2020-2021

Puheenjohtaja: Onni Borg
Varapuheenjohtaja: Edith Spitz
Sihteeri: Jakob Javén
Varainhoidon valvoja: Pia Lagerström
Mediavastaava: Ella Mäntykoski
Edustajat opettajainkokouksissa: Henna Lahti ja Jan-Erik Wikholm
Välipalavastaavat: Leevi Knaapinen ja Rasmus Kuiro
Ympäristövastaava: Lauri Lahtinen ja Jonas Ström
Kahvimestari: Jenni Björkholm

Opiskelijakuntaa edustaa opettajainkokouksissa Henna Lahti ja Jan-Erik Wikholm sekä yhteisöllisessä opiskelijahuoltoryhmässä (ohr) Jan-Erik Wikholm. Elias Knaapinen ja Onni Peltola edustavat lukiota keskuskeittiön ja Kiilan koulujen yhteisessä ruokaraadissa.

Opiskelijakunnan hallitus löytyy Instagramista @karjaanlukion_opkh .

Tutorit

Tutoropiskelijat auttavat lukion ykkösvuoden opiskelijoita opinnoissa ja neuvovat heitä käytännön asioissa. Tutoreilta voi kysyä neuvoa koulupäivän aikana ja Wilmassa sekä Instagramissa @karjaanlukion_tutor . Tutorit ovat myös muuten mukana auttamassa opiskelijoita mm. opotunneilla. Lisäksi he esittelevät Karjaan lukiota vanhempainilloissa. Uudet tutorit valitaan keväisin.

Lukuvuoden 2020-2021 tutorit ovat kuvassa vasemmalta lukien Elias Knaapinen, Paavo Rusila, Ella Mäntykoski, Joanna Koski, Wilhelmiina Nyman, Olga-Kerttu MehtäläVilma Kylä-Nikkilä ja Sarah Tondeur.

2020-08-13 Karjaan lukion tutorit 2020-2021

Karjaan lukion opiskelijoita on mukana myös Raaseporin nuorisovaltuustossa. Nuorisovaltuusto vaikuttaa Raaseporissa nuorille tärkeisiin asioihin ja nuorisovaltuutettuja osallistuu muun muassa lautakuntatyöskentelyyn.