Lukiolaiset

Opiskelijakunta

Lukion opiskelijat kuuluvat koulunsa opiskelijakuntaan. He valitsevat keskuudestaan hallituksen syksyisin. Hallitus kehittää opiskelijoiden viihtyvyyttä ja toimii kanavana opiskelijoiden ja koulun johdon välillä. Hallituksen edustajat osallistuvat opettajainkokouksiin, suunnittelevat yhdessä opettajien kanssa ryhmäytyspäivää, teemapäivää ja muita koulun yhteisiä tilaisuuksia ja järjestävät omia tempauksiaan.

Lukion opiskelijakunnan hallitus 2021-2022

 

Puheenjohtaja: Edith Spitz
Varapuheenjohtaja: Wai Maung
Sihteeri: Rasmus Kuiro
Muut jäsenet:
Milena Drozdowska
Emil Ekholm
Rakel Fredriksson 
Leevi Knaapinen
Oskari Koskimies
Henna Lahti
Lauri Lahtinen
Anniina Orasmaa
Jonas Ström
Jan Erik Wikholm
Varajäsen: Ada Haataja

Opiskelijakuntaa edustaa opettajainkokouksissa ja yhteisöllisessä opiskelijahuoltoryhmässä (ohr) Milena Drozdowska ja Jan-Erik Wikholm.

Seuraa opiskelijakuntaa Instagramissa: @karjaanlukion_opkh !

Tutorit

Tutoropiskelijat auttavat lukion ykkösvuoden opiskelijoita opinnoissa ja neuvovat heitä käytännön asioissa. Tutoreilta voi kysyä neuvoa koulupäivän aikana ja Wilmassa sekä Instagramissa @karjaanlukion_tutor . Tutorit ovat myös muuten mukana auttamassa opiskelijoita mm. opotunneilla. Lisäksi he esittelevät Karjaan lukiota vanhempainilloissa. Uudet tutorit valitaan keväisin.

Lukuvuonna 2022-2023 tutoreina ovat Ninja Alanen, Wai Maung, Peppi Mäkinen, Sofia Ringvall, Silmu Veteläinen ja Vilho Wuorenrinne. Syksyllä 2022 tutoreina toimivat myös Oona Mäkinen ja Henna Lahti.

Karjaan lukion opiskelijoita on mukana myös Raaseporin nuorisovaltuustossa. Nuorisovaltuusto vaikuttaa Raaseporissa nuorille tärkeisiin asioihin ja nuorisovaltuutettuja osallistuu muun muassa lautakuntatyöskentelyyn.