Projektit ja kansainvälisyys

Berliini, Saksa

2019-10-23 Berliinin-matkalaiset

Berliini-projekti on historian ja saksan kielen yhteisprojekti. Tarkoituksena on tutustua Saksan kieleen, kulttuuriin ja historiaan ja päästä tutustumaan paikkoihin, joita on käsitelty oppitunneilla. Projekti tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua Saksan historiaan. Painopisteenä Saksan historia 1900-luvulla, erityisesti toisen maailmansodan aika ja kylmä sota, vanhempaa historiaa unohtamatta. Saksaa opiskelleilla on tilaisuus päästä harjoittelemaan kielitaitoaan käytännössä ja myös itse nähdä Berliinin tärkeimmät nähtävyydet, joista on keskusteltu oppitunneilla. Matka voi myös innostaa saksan kielen opintoihin. Berliini-projekti järjestetään noin joka toinen vuosi, viimeksi syksyllä 2019.

 

Praha-Karjaa-projekti, Tshekki

2018-04 Praha-projekti graffitimuuriKarjaan lukio on yhteistyössä prahalaisen lukion Gymnazium Na Zatlancen kanssa. Vuosina 2018-2019 Karjaan lukion opiskelijat vierailivat Prahassa ja asuivat viikon prahalaisopiskelijoiden kodeissa ja vuorostaan suomalaisnuoret isännöivät prahalaisia. Praha-Karjaa-projektiin palataan COVID-19-tilanteen selkiydyttyä.

 

Liikkuva opiskelu

2019-11-04 Liikkuva opiskelu -logo

Karjaan lukio on lukuvuosina 2019-2021 Liikkuva opiskelu -hankkeessa, jonka tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja edistää opiskelukykyä. Tavoitteena on lisätä mahdollisimman monen lukiolaisen liikkumista koulupäivän aikana. Lukuvuoden aikana opiskelijoille tarjotaan välituntiliikuntaa (ajankohdat ilmoitetaan Wilmassa), teemapäiviä sekä mahdollisuutta osallistua ohjattuun liikuntaan koulupäivän jälkeen. Mukana ohjelman suunnittelussa ja toteuttamisessa on liikuntatutoreina toimivia opiskelijoita. Hankerahoituksen avulla on hankittu myös erilaisia liikuntavälineitä opiskelijoiden käyttöön. 

 

Mullankaivajat

Länsi-Uudenmaan museo, Hangö Sommaruni ja Helsingin yliopisto ovat 2014 alkaen tehneet vuosittain tutkimuksia Raaseporin linnan ympäristössä. Länsi-Uudenmaan museo sai syksyn 2019 haussa Suomen kulttuurirahastolta rahoituksen lukioiden kanssa  järjestettävää Mullankaivajat-arkeologiakurssia varten. Karjaan lukiossa kurssi toteutui syksyllä 2021. Johdantoluennon jälkeen opiskelijat pääsivät kenttätyöhön eli arkeologisille kaivauksille Raaseporin linnan ympäristöön. Kenttätyöpäivän jälkeen kurssiin kuului neljä luentoa arkeologiasta. 

 

Vuosi yrittäjänä

Yrittäjäprojektissa opiskelija perustaa yksin tai ryhmässä yrityksen lukuvuoden ajaksi ja oppii käytännössä, miten yritys perustetaan ja miten sitä hoidetaan. Opiskelijat hoitavat yritystoimintansa lisäksi yritykseen liittyvät käytännön asiat kuten rahaliikenteen ja kirjanpidon. Projektin lopuksi tehdään tutustumisretki johonkin yritykseen, kuvassa retki Paimioon toukokuussa 2022. Karjaan-Pohjan Säästöpankkisäätiö on rahoittanut projektia. Viides Vuosi yrittäjänä -projekti alkaa syksyllä 2023.

 

Ambassador School

Ambassador School -logo

Ambassador School on  Euroopan parlamentin projekti, jossa koulut ja opiskelijat syventävät tietämystään Euroopan unionista ja sen toiminnasta.  Suomessa projektia hallinnoi HYOL (Historian opettajien liitto). Hankkeen tarkoituksena on lisätä koulujen tietoisuutta Euroopan unionista ja tuoda nuoria lähemmäs unionin toimintaa ja poliittista keskustelua. Käytännön toteutus kouluissa on vapaasti valittavissa. Lukuvuonna 2018-2019 Karjaan lukion opiskelijat tutustuivat EU:n jäsenmaihin ja tekivät esityksiä oppitunneille. Tämän lisäksi EU:sta kiinnostuneet ovat työstäneet omia projektejaan EU:sta ja sen toiminnasta.

 

Aiempia kansainvälisyysprojekteja Karjaan lukiossa

cernCern-tiedeprojekti, Sveitsi: Osallistujat perehtyivät hiukkaskiihdyttimien toimintaan ja hiukkasfysiikan tutkimukseen. Projekti toteutettiin yhteistyössä kolmen espoolaislukion kanssa. CERN-tiedeleiriin valmistauduttiin etsimällä tietoa internetistä ja vierailemalla kahdesti Helsingin yliopistolla fysiikan laitoksella. Projektiin sisältyi tiedeleiri Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa Geneven CERNissä 2016.Kavarex, Italia: Projekti oli yhteistyöhanke pohjoisitalialaisen Nuccia Casula Varesen ja Karjaan lukion välillä. Projektiin sisältyi matka Vareseen ja toimiminen isäntänä vareselaisten vieraillessa Karjaalla. Kavarex järjestettiin Karjaan lukiossa kolmesti, viimeksi 2018. Yhteistyötä Raaseporissa jatkaa Ekenäs Gymnasium.

Karjaan lukion Erasmus+ KA1 -projekti Antiikista robotiikkaan – uusia tuulia lukioon perustuu uuteen lukiolakiin ja lukion opetussuunnitelmaan, jotka korostavat oppiaineet ylittävää oppimista ja opetusta. Projektissa opettajat osallistuivat eri kursseille ympäri Eurooppaa. Päämääränä on tuottaa uudenlaista oppimista ja ylittää oppiainerajoja. KA1-projektin rahoitus oli vuosille 2018-2020.

 

2019-03 RSA nuoret

Makana10-projektin tavoitteena oli antaa opiskelijoille valmiuksia toimia kansainvälisissä yhteyksissä, ottaa vastuuta yhteisistä asioista ja tutustua ennakkoluulottomasti erilaisiin oloihin. Teemoina olivat myös globaalit ongelmat, kuten eriarvoisuus, köyhyys ja väestönkasvu. Makana10:ssä oli mukana kolme raaseporilaista eri asteiden koulua ja kolme vastaavaa koulua Makanassa, Etelä-Afrikan tasavallassa. Raaseporilaiset koulut suunnittelevat yhdessä teemoihin liittyvää toimintaa ja vierailuja koulujen välillä sekä jakavat kokemuksiaan ja tietojaan. Makana10 järjestettiin viimeksi lukuvuonna 2018-2019.