Projektit

 

 

 

Berliini

berlin_20161206_002

Berliini-projekti on historian ja saksan kielen yhteisprojekti, joka toteutetaan keväällä 2018. Tarkoituksena on tutustua Saksan kieleen, kulttuuriin ja historiaan ja päästä tutustumaan paikkoihin, joita on käsitelty oppitunneilla.

Projekti tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden tutustua Saksan historiaan. Painopisteenä Saksan historia 1900-luvulla, erityisesti toisen maailmansodan aika ja kylmä sota, vanhempaa historiaa unohtamatta. Projektiin valituilta odotetaan niin kiinnostusta historiaan kuin saksan kieleen ja kulttuuriin.

Saksaa opiskelleilla on ainutlaatuinen tilaisuus päästä harjoittelemaan kielitaitoaan käytännössä ja myös itse nähdä Berliinin tärkeimmät nähtävyydet, joista on keskusteltu oppitunneilla. Matka voi myös innostaa saksan kielen opintoihin.

Berliini-projekti järjestetään seuraavan kerran syksyllä 2019.

 

Kavarex

 

Kavarex-projekti on yhteistyöhanke italialaisen Nuccia Casula Varesen ja Karjaan lukion välillä. Projektiin sisältyy matka Vareseen ja toimiminen isäntänä vareselaisten vieraillessa Karjaalla. Kavarex järjestettiin Karjaan lukiossa kolmesti, viimesti vuonna 2018.

Projektin tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia tutustua pohjoisitalialaiseen elämään, kulttuuriin ja talouteen, osallistua koulun ja perheen arkipäivään sekä toimia isäntinä italialaisten vieraillessa täällä. Projektin aikana opiskellaan italian kielen alkeita, tutustutaan Pohjois-Italian maantieteeseen ja kulttuuriin, valmistellaan Varesen koulussa pidettäviä esitelmiä ja suunnitellaan italialaisten vierailun ohjelma. 

Vuosi yrittäjänä

Yrittäjäprojektin aikana (http://ny-yritys.fi/) opiskelija perustaa yksin tai ryhmässä yrityksen lukuvuoden ajaksi ja oppii käytännössä , miten yritys perustetaan ja miten sitä hoidetaan. Opiskelijat hoitavat yritystoimintansa lisäksi yritykseen liittyvät käytännön asiat kuten rahaliikenteen ja kirjanpidon. Karjaan – Pohjan Säästöpankkisäätiö on tukenut projektin toteuttamista. Projekti on seuraavan kerran ohjelmassa lukuvuonna 2020-2021.

 

 

Makana 10, Etelä-Afrikka

Projektin sivu

Makana10 -projektin tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia toimia kansainvälisissä yhteyksissä, ottaa vastuuta yhteisistä asioista ja tutustua ennakkoluulottomasti erilaisiin oloihin. Teemoina ovat myös globaalit ongelmat, kuten eriarvoisuus, köyhyys ja väestönkasvu. Projektissa on mukana kolme raaseporilaista eri asteiden koulua ja kolme vastaavaa koulua Etelä-Afrikan Makanassa. Raaseporilaiset koulut suunnittelevat yhdessä teemoihin liittyvää toimintaa ja vierailuja koulujen välillä sekä jakavat kokemuksiaan ja tietojaan.

Koulut ovat yhteydessä Makanan kouluihin sosiaalisen median, Skypen ja sähköpostin avulla käyttäen yhteydenpitokielenä englantia. Projektin yhteydessä tehdään opiskelijavierailuja koulujen välillä. Ohjelmiin sisällytetään yhdessä suunnitellut koko koulun tapahtumat.

 

 

Ambassador School

Ambassador School on  Euroopan parlamentin projekti, jossa koulut ja opiskelijat syventävät tietämystään Euroopan unionista ja sen toiminnasta.  Suomessa projektia hallinnoi HYOL (Historian opettajien liitto). Suomessa koulut osallistuivat projektiin ensimmäistä kertaa viime kevätlukukaudella.  Ensimmäistä kertaa mukana oli noin 20 koulua ympäri Suomea. Yksi mukaan valituista oli meidän koulumme.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä koulujen tietoisuutta Euroopan unionista ja tuoda nuoria lähemmäs unionin toimintaa ja poliittista keskustelua.

Koulu saa itse valita, millä tavalla unioniin tutustutaan. Karjaan lukion opiskelijat tekivät viime keväänä Powerpoint-esityksiä jäsenmaista. Tarkoituksena oli selvittää maan historiaa, kulttuuria, taloutta sekä roolia ja toimintaa unionissa.

YH4 Belgia   Saksa EU maana  

Unkari esitys  Le Portugal

CERN-projekti

cern

cern-11-11-2016

Cern-tiedeprojektin 2016 opiskelijat perehtyivät hiukkaskiihdyttimien toimintaan ja hiukkasfysiikan tutkimukseen. Projekti toteutettiin yhteistyössä kolmen Espoon lukion kanssa. CERN-tiedeleiriin valmistauduttiin etsimällä tietoa internetistä ja vierailemalla kaksi kertaa Helsingin yliopistolla fysiikan laitoksella.

Projektiin sisältyi tiedeleiri Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa CERNissä (Genevessä) 9. – 11. 11.2016.

Lue juttu Etelä-Uusimaasta s.7

 

Antiikista robotiikkaan – opettajien projekti

Karjaan lukion Erasmus+ KA1 -projekti Antiikista robotiikkaan – uusia tuulia lukioon perustuu uuteen lukiolakiin ja lukion opetussuunnitelmaan, jotka korostavat oppiaineet ylittävää oppimista ja opetusta.

Projektiin osallistuvat opettajat Pekka Hurskainen, Marjo Kari, Antti Korpinen, Eero Lehikoinen, Eira Merenmies ja Micaela Morero, jotka osallistuvat eri kursseille ympäri Eurooppaa. Päämääränä on tuottaa uudenlaista oppimista ja ylittää oppiainerajoja. KA1-projektin rahoitus on saatu vuosille 2018-2020.